MasterConferenceGroup

Organizacja warsztatów

Przy organizacji warsztatów biznesowych i specjalistycznych, dbamy by nad stroną merytoryczną szkoleń patronat objęły autorytety naukowe i branżowe w danej dziedzinie. Zespół wykładowców i prelegentów dobierany jest w ten sposób by swoją wiedzę przekazali nie tylko teoretycy, ale również praktycy z danych dziedzin naukowych.

Organizowane przez firmę MasterConferenceGroup warsztaty zawsze cieszą się dużą popularnością, stąd też często zapada decyzja o ich cykliczności w różnych regionach Polski. Ułatwia to dostępność dla wszystkich zainteresowanych.

Osoby biorące udział w warsztatach mają zapewnioną możliwość skorzystania z najnowocześniejszych technik szkoleniowych. Po zakończeniu warsztatów Uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenia, a w przypadku szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów są to certyfikaty przyznające punkty edukacyjne zatwierdzone przez Naczelną Izbę Lekarską.