Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Spotkania Wirusologiczne – agenda